Declaració de la Cambra d’Alacant per la falta d’aigua a la província

152

Alacant. 28/11/2017.- El Ple de la Cambra de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació d’Alacant ha aprovat realitzar una declaració davant de la precària situació dels recursos hídrics de la província, l’absència de solucions i la difícil situació en què es troba un sector com l’agricultura, generador d’ocupació i riquesa.

El problema de l’aigua en l’agricultura de la província d’Alacant no sols ralentitza el creixement econòmic del nostre sector, sinó que ho està debilitant lentament, amb declivis graduals de la superfície agrària útil disponible (amb reduccions de la superfície superiors al 30% durant els últims 10 anys).  Estem davant d’un triple problema: escassetat, elevat preu i mala qualitat.

El sector agroalimentari a la Comunitat Valenciana representa el 20% de les Exportacions, el 8% de l’ocupació directa i el 6% del PIB.  I en la província d’Alacant, el valor de les exportacions de productes agrícoles i hortofructícoles supera els 950 milions d’euros, representant el 26% de les nostres exportacions.

El problema de l’aigua està en tota la província, però principalment en la comarca del Baix Segura, que representa el 50% de la renda agrària d’esta província. En este sentit, la dependència amb l’aqüeducte Tajo-Segura és directa i immediata. Del transvasament Tajo-Segura depenen 26.000 regants d’Alacant, 19.000.000 d’arbres fruiters, 57.439 hectàrees de cultiu, 18.450 ocupacions directes i 7.500 llocs de treball que l’agricultura proporciona en altres sectors.

El problema essencial en la província d’Alacant és que les nostres precipitacions són escasses. Tenim una demanda mitjana de recursos hídrics entorn dels 1.300 hectòmetres cúbics i som capaços de generar en un any amb precipitacions mitges, al voltant de 655 hectòmetres cúbics. En conseqüència, tenim un dèficit estructural i permanent que oscil·la entre els – 300/600 hectòmetres cúbics cada any.

A pesar d’esta adversitat, Alacant i el sud-est espanyol s’han convertit en “l’horta d’Europa”. En la nostra zona, el regadiu és especialment productiu, atés que disposem d’unes condicions climàtiques excepcionals, en termes de potencial lumínica, de fotosíntesi i hores de sol, excepcionals i molt adequats per a desenrotllar una agricultura d’avantguarda, competitiva, de qualitat i d’elevat valor comercial.

No obstant això, la greu sequera, el “tancament” del transvasament Tajo-Segura i la falta de gestió del recurs i governança de l’aigua al nostre país, han provocat una situació històrica d’emergència quant a la falta bàsica de recursos hídrics en este final d’any 2017, que posa en greu risc la subsistència i continuïtat del sector agrari, de fruites i hortalisses, en la província d’Alacant.

L’aigua és essencial per a la vida, l’aigua és l’element determinant per al benestar, la creació de riquesa i d’ocupació i el manteniment del paisatge, conservació del medi ambient natural i els ecosistemes en el conjunt de la província d’Alacant

 

Per això, des de la CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVICIS I NAVEGACIÓ D’ALACANT volem realitzar la següent DECLARACIÓ PER L’AIGUA EN LA PROVÍNCIA D’ALACANT:

 

1º.- Reivindicar el nostre dret a l’aigua i manifestar expressament la nostra preocupació i crítica per l’absència d’iniciatives polítiques encaminades a resoldre, o almenys, pal·liar, el greu problema de sequera i estrés hídric que patix LA NOSTRA PROVÍNCIA.

2º.-  La falta d’aigua és la major amenaça per al futur de la província d’Alacant. Tenim dret a exigir que se’ns garantisca la seguretat hídrica, la seguretat en el subministrament de cabals d’una forma eficient, equitativa i sostenible per a assegurar el nostre futur.

3º.- Denunciar la falta de gestió i governança del recurs, exigint solidaritat a la resta de l’Estat i també dins de la nostra Comunitat Valenciana.

4º.- Correspon a l’Estat, en aplicació de l’article 149.1.22a de la Constitució Espanyola, ordenar tota esta problemàtica i assegurar una distribució equitativa dels recursos i aprofitaments hidràulics disponibles en l’Estat espanyol.

5º.- En definitiva, mesures a mitjà i llarg termini, en concret que es negocie i elabore un PACTE D’ESTAT que incorpore un Pla d’infraestructures hidràuliques integral que estructure tots els recursos.

Necessitem un pla d’infraestructures hidràuliques con interconnexió de  totes les conques, que treballe en obres noves que servisquen per a canalitzar les aigües superficials, que aposte per la depuració i el dessalatge (com a complement per a subministrament urbà), que potencie la reutilització dels recursos disponibles, que eduque en l’estalvi d’aigua i que optimitze els aprofitaments subterranis, que es permeta la cessió de drets a través del Tajo- Segura i inclús de la demarcació hidrogràfica del Xúquer, avançar i concloure el procés de modernització de regadius.

 

Però cal ser conscients de la nostra realitat, els nostres  recursos hídrics disponibles autòctons són  escassos,  limitats  i notablement insuficients per a fer front a les nostres necessitats. En conseqüència, qualsevol futur lligat al camp passa necessàriament per l’aportació d’altres conques excedentàries. Sense aigua no podem continuar l’activitat agroalimentària.