Rescatar els servicis públics sense causa justificada és il·legal, segons experts jurídics

40

La legislació europea no empara la “remunicipalització” de servicis públics per motius ideològics, sinó que han d’existir causes justificades. Així ho han posat de manifest, durant la presentació del llibre “Servicis públics i ideologia. L’interés general en joc”, l’expresident del Tribunal Suprem i del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, en un acte en què també han estat presents els catedràtics de Dret José María Gimeno Feliu i Gonzalo Masover Olivares.

Durant la presentació del llibre, que ha tingut lloc en la Cambra de Comerç d’Alacant, els autors han recalcat que l’interés públic ja no és títol jurídic suficient per a modificar o alterar un contracte de concessió de servici públic, que alguns ajuntaments estan dut a terme. Davall el seu punt de vista i d’acord amb la interpretació de la norma jurídica, la decisió de reinternitzar estos servicis públics no pot ser discrecional per a l’Administració, sinó que ha d’obeir a una causa justificada.

Per a l’expresident del Tribunal Suprem i Constitucional Pascual Sala, la normativa europea advoca que els servicis siguen prestats amb criteris d’eficiència i qualitat, sense definir a qui ha de correspondre. “L’Administració sempre ha de raonar la decisió d’eliminar la concessió d’un servici públic i explicar per què és millor i més eficient la gestió directa que la indirecta”, ha remarcat.

En este mateix sentit s’ha expressat un dels majors experts en contractació pública del país, José María Gimeno, per a qui el rescat d’una concessió no pot ser considerat com una prerrogativa del contracte administratiu. L’Administració no pot recuperar unilateralment una concessió emparant-se exclusivament en la seua voluntat, sinó ha d’existir una “causa expropiandi”. “La decisió de tornar a una gestió directa d’una activitat gestionada per mitjà de concessió haurà de justificar-se en la major qualitat i eficiència de la prestació que es reinternitza”, afirma el lletrat. “En este context, la col·laboració publicoprivada es presenta com una ferramenta més al servici de les administracions públiques per a poder transformar la societat”.

Per a Gonzalo Masover, catedràtic de Dret penal “davant d’un rescat sense causa justificada, s’obri la porta a què les administracions públiques puguen incórrer en un delicte i que els operadors privats hagen de ser indemnitzats per danys i perjuís, inclosos els beneficis futurs que deixe de percebre”. Per a Masover, “l’Administració deurà també respondre tant en via contenciós-administrativa com en via penal per com recupera el servici objecte de concessió”.

Respecte a qui ha de gestionar els servicis públics, si l’administració pública o bé operadors privats, Pascual Sala, afig que “no interessa tant que la gestió del servici públic siga directa o indirecta com que prevalga un nivell òptim de gestió. L’interés públic no és monopoli de l’Administració pública, sinó que una aliança entre un soci públic i privat pot conduir a una millor gestió d’eixe servici”.  

Per la seua banda, Juan Bautista Riera, president de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació d’Alacant, ha destacat la necessitat que les empreses compten amb seguretat jurídica i puguen confiar plenament en el compliment de les condicions pactades amb l’administració pública. Així mateix, el representant de l’entitat ha posat en valor el paper de les empreses en la gestió dels servicis públics, l’aportació de la qual “ha permés el nivell de desenrotllament actual”. 

El llibre “Servicis públics i ideologia. L’interés general en joc, editat per Profit Editorial, reflexiona sobre les formes de gestió dels servicis públics i activitats d’interés general, partint de la idea que és possible satisfer l’interés públic tant per part dels organismes públics com per les empreses privades. De la mateixa manera, l’obra s’allunya d’idees preconcebudes: ni la gestió conjunta amb el sector privat és sempre més econòmica, ni tots els servicis són més eficients i sostenibles amb gestió directa.