Jornada País: Regne Unit

LlocEspaña y Reino Unido
Delegación Elche Parque Industrial.
C/ Germán Bernácer 65

Data
Dijous, 29 de Juny de 2017

Horari
De 10:00 a 13:00

Preu
Gratuïta

Inscripció

Les relacions econòmiques entre Espanya i Regne Unit, determinades per la pertinença d’ambdós a la Unió europea, són fluides i positives per a Espanya.

El mercat britànic és un mercat atractiu per a les empreses espanyoles, tant des del punt de vista de comerç com d’inversió, i les relacions s’estan intensificant en tots els nivells. Reino Unit, amb una quota de totes les exportacions espanyoles en continu creixement des de 2013 i arribant al 7.5% en el 2016, és el quart destí per a les exportacions espanyoles en la Unió Europea, amb un valor de 19.153 milions d’euros. Su proximitat també és un factor important a tindre en compte.

Els sectors més rellevants per a les exportacions espanyoles són:

  • Agroalimentari ressaltant el producte fresc, ecològic i transformat, així com l’oli d’oliva per al mercat de marca blanca i de les cadenes detallistes i el vi.
  • Béns de consum, moda i calçat, cosmètica d’alta qualitat amb una intensificació del creixement de la distribució online.
  • Energies renovables, sector industrial i tecnològic relacionat amb la maquinària i les infraestructures de carreteres i ferroviàries.
  • Sector aeroespacial i biotecnològic, així com les tics i start-ups de sanitat educació i servicis financers i de comerç electrònic.
  • Finalment,  el sector d’hàbitat i construcció també està notant un repunt tant a nivell privat com d’obra pública.

Es detecten possibilitats d’establir acords de cooperació en I+D’I amb socis locals, així com un alt nombre de consumidors britànics habituats al comerç electrònic B2B i BTC.

En definitiva, Regne Unit està considerat com un país d’oportunitats per a la internacionalització de les nostres empreses. Fondos FEDER, IVACE, Cámaras, ICEX

Programa


10:00

Bienvenida i presentació.
Carlos Mazón.
Director  Cambra Alacant.

10:15

 

El mercat britànic, aspectes pràctics.

-Visió general del país.
– Aspectes pràctics del mercat.
– Aspectes legals i impositius.
– Relacions comercials entre Espanya i Regne Unit.
– Perspectiva general del sectors d’oportunitat.
– Com pot ajudar la Cambra de Comerç d’Espanya en Gran Bretanya?

Abel  Plasència.
Cambra de Comerç d’Espanya en Gran Bretanya.

11:00

Sectors d’oportunitat per a les nostres empreses en Regne Unit.
Luis Ferrero.
Cap Àrea Internacional de  Cambra Alacant.

 

11:30

Finançament de les activitats comercials en Regne Unit.
Azucena Gros
Relationship Mànager  Caixabank UK Branch.

12:00

Negocis en Regne Unit abans i després del Brexit.
Abel  Plasència.
Cambra de Comerç d’Espanya en Gran Bretanya.

12:30

Empresa espanyola d’èxit en Gran Bretanya:
ACTIU Berbegal y Formas S.A.
Jose García.
Global Business Development Manager.

13:00

Precs i preguntes