La Cambra va concedir en 2017 ajudes directes a 40 pimes per a digitalitzar-se

18

La Cambra de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació d’Alacant concedió el passat any ajudes directes a 40 pimes i autònoms per a implementar plans de digitalització a través del programa TICCámaras que està cofinançat pel Fons Europeu de Desenrotllament Regional (FEDER). Les subvencions han cobert entre el 50 i el 85 per cent de la inversió realitzada fins a un màxim de 7.000 euros

En eixe mateix període, un total de 40 empreses fueron diagnosticades per a conéixer el seu grau de digitalització i les possibilitats de millora. Este diagnòstic s’acompanya amb una anàlisi sobre el seu nivell de competitivitat amb el seu entorn econòmic i de mercat.

Entre les principals carències detectades destaquen la falta d’actualització de la web tant en disseny com en continguts o, inclús, no disposar d’ella. Ja en un altre nivell de maduració tecnològica, un altre dels problemes trobats és l’absència d’una plataforma de comerç electrònic, la gestió inadequada de la presència en xarxes socials i la falta de mesurament dels resultats o impactes de les seues actuacions en màrqueting digital.

La Valenciana va ser, junt amb Andalusia i castella-la Manxa, la Comunitat en què més empreses es van acollir a les ajudes directes. 

Perfil de l’empresa participant

El perfil de l’empresa TICCámaras respon a una micro pime pertanyent al sector servicis (50,23%), que té entre 2 i 9 treballadors (46,31%) i que factura més de 300.000 euros (36,87%). 

Per sectors, el comerç se situa en segon lloc per nombre d’empreses que acudix al programa (26,27%), la indústria (14,63%) i el turisme (8,87%), tercer i quart lloc respectivament

Per grandària empresarial, la micro pime amb un treballador se situa en segon lloc (30,30%), les empreses que tenen entre 10-49 treballadors ocupen el tercer lloc i només un 3% representa a les empreses d’entre 50 a 249 empleats.

Amb el programa TICCámaras, la Cambra de de Alicante contribuïx a la millora de la competitivitat de les pimes per mitjà de l’adopció, ús i aprofitament de les tecnologies de la informació i la comunicació. Els dos eixos principals del programa són aconseguir que les empreses participants augmenten la seua productivitat i estalvien costos per mitjà de la incorporació de processos productius més eficaços i, en segon lloc, aconseguir que aprofiten les oportunitats comercials que oferix actualment la xarxa per mitjà del comerç electrònic i el màrqueting digital.