Avís legal

Informació legal 

De conformitat a la legislació aplicable als prestadors de servicis de la Societat de la Informació, i concretament l’article 10 de la Llei 34/2002 de Servicis de la Societat de la Informació, la CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVICIS I NAVEGACIÓ D’ALACANT (d’ara en avant, “LA CAMBRA”) posa a disposició dels usuaris del seu Lloc Web la informació següent:

1. El present portal ha sigut creat i és mantingut a instàncies de LA CAMBRA, sent la dita entitat la seua propietària, així com del nom de domini que a ell conduïx.

2. Domicili:CÁMARA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVICIS I NAVEGACIÓ D’ALACANT Plaça Ruperto Chapí, 3 03001 Alacant Espanya

3. LA CAMBRA està proveïda del C.I.F. Núm. Q0373001G

4. Domicili per a comunicacions i notificacions:CÁMARA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVICIS I NAVEGACIÓ D’ALACANT Plaça Ruperto Chapí, 3 03001 Alacant Espanya

5. Els usuaris del present portal podran establir una comunicació directa i efectiva amb LA CAMBRA per mitjà de comunicació escrita remesa al domicili indicat en el punt 4 dels que componen esta Informació General, així com utilitzant qualsevol dels mitjans següents:

Telèfon: +34 965 201 133
Fax: +34 965 201 457
Adreça de correu electrònic de contacte: info@camaralicante.com
Lloc Web: www.camaralicante.com


Política de protecció de dades 

En compliment del que establix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara en avant, L.O.P.D.), la CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVICIS I NAVEGACIÓ D’ALACANT (d’ara en avant, “LA CAMBRA”)ha d’informar dels usuaris del seu Lloc Web:

1.) El fet de que la informació que LA CAMBRA obté lliurement dels usuaris a través d’este Lloc Web i per mitjà del sistema de formularis,es tractada amb la màxima diligència i confidencialitat i només als fins concrets pels que són facilitats per l’usuari.

2.) La circumstància que en tot cas, quan LA CAMBRA faça ús de bases de dades per a emmagatzemar en elles les dades facilitats pels usuaris d’este Lloc Web garantirà als mateixos la completa aplicació del règim legal que en matèria de protecció de dades i servicis de la societat de la informació s’aplique.

3.) Informar de que el seu Lloc Web no fa ús de les denominades “cookies” per a l’obtenció d’informació dels seus usuaris.

4.) Informar en tot cas que l’usuari que desitge formular qualsevol consulta o reclamació, o desitge exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la normativa de protecció de dades, podrà exercir-ho per mitjà de l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic secgeneral@camaralicante.com, o per comunicació escrita dirigida al domicili done-la CAMBRA, Plaça Ruperto Chapí, 3 03001, Alacant A/A secretària general.

La sol·licitud haurà de traslladar a LA CAMBRA les dades necessàries per a identificar al seu titular, com són: Nom i Cognoms, domicili als efectes de notificacions, fotocòpia del DNI/NIF i text íntegre de la consulta o reclamació. L’exercici d’estos drets no afectarà de cap manera a l’accés a la pàgina Web.


Política de cookies

La pàgina Web de la CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVICIS I NAVEGACIÓ D’ALACANT (d’ara en avant “LA CAMBRA”) utilitza cookies.

Una Cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador a l’accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguen i de la forma en què utilitze el seu equip, poden utilitzar-se per a reconéixer l’usuari.. El navegador de l’usuari memoritza cookies en el disc dur només durant la sessió actual ocupant un espai de memòria mínim i no perjudicant l’ordinador. Les cookies no contenen cap classe d’informació personal específica, i la majoria de les mateixes s’esborren del disc dur al finalitzar la sessió de navegador (les denominades cookies de sessió).

La majoria dels navegadors accepten com a estàndard a les cookies i, amb independència de les mateixes, permeten o impedixen en els ajustos de seguretat les cookies temporals o memoritzades.

Quins tipus de cookies utilitza esta pàgina web? 

Cookies tècniques: Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o servicis que en ella existisquen com, per exemple, controlar el tràfic i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.

Cookies de tercers: La Web de la Cambra utilitza servicis de tercers que recopilaren informació amb fins estadístics, d’ús del Site per part de l’usuari i per a la prestació d’altres servicis relacionats amb l’activitat del Website i altres servicis d’Internet.

En particular, este Lloc Web utilitza Google Analytics, un servici analític de Web prestat per Google, Inc. Per a la prestació d’estos servicis, estos utilitzen cookies que recopilen la informació, inclosa la direcció IP de l’usuari, que serà transmesa, tractada i emmagatzemada per Google en els termes fixats en la Web Google.com.com. Incloent la possible transmissió de la dita informació a tercers per raons d’exigència legals o quan dites terceres processen la informació per compte de Google.

L’Usuari accepta expressament, per la utilització d’este Site, el tractament de la informació demanada en la forma i amb els fins anteriorment mencionats. I així mateix reconeix conéixer la possibilitat de rebutjar el tractament de tals dades o informació rebutjant l’ús de Cookies per mitjà de la selecció de la configuració apropiada amb este fi en el seu navegador. Si bé esta opció de bloqueig de Cookies en el seu navegador pot no permetre-li l’ús ple de totes les funcionalitats del Website.

Pot vosté permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip per mitjà de la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador.


Condicions generals d’ús de lectura obligatòria

1- ACCEPTACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS

Els usuaris hauran de llegir atentament les presents Condicions Generals d’Ús d’este Lloc Web.

L’ús o accés a este lloc implica el coneixement i plena acceptació de les presents Condicions Generals i de les que, en qualsevol moment, puga establir la CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVICIS I NAVEGACIÓ D’ALACANT (d’ara en avant, “LA CAMBRA”). En conseqüència, serà responsabilitat de tot visitant o usuari l’atenta lectura de les Condicions d’Ús vigents en cada una de les ocasions en què accedisca a este website. Els usuaris d’este Lloc Web seran responsables enfront de LA CAMBRA i enfront dels tercers afectats com a conseqüència d’un ús dels seus continguts no ajustat a Dret, al costum, a la moral, a l’orde públic i a les presents Condicions d’Ús. Així mateix, la utilització de determinats servicis a disposició dels usuaris d’este Lloc Web pot estar sotmesa a Condicions Particulars, advertències o instruccions que també hauran de ser consultades i acceptades sense reserves per aquells.

2- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB

2.1. L’accés a este Lloc Web és de caràcter lliure i gratuït, excepte quant al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris. Si és el cas, l’existència en este Lloc Web de servicis l’ús del qual estiguera condicionat al pagament d’un preu, serà oportuna i degudament advertit a l’usuari.

2.2. Este Lloc Web conté diversos materials preparats per LA CAMBRA amb fins informatius. L’usuari ha de tindre present que els dits materials pogueren no reflectir l’estat real i actualitzat dels mateixos. Així mateix, estos materials poden ser suprimits, modificats o desenrotllats sense cap notificació prèvia.

2.3. L’accés a este Lloc Web no suposa l’establiment de cap relació contractual entre l’usuari i LA CAMBRA.

2.4. El contingut d’este Lloc Web pot remetre l’usuari a altres Llocs Web gestionats per tercers sobre els quals LA CAMBRA no exercix cap control i per tant dels continguts de la qual no és responsable en cap cas.

2.5. Qui accedix a este Lloc Web ho fa pel seu propi compte i risc. Assumix, així mateix, l’obligació d’efectuar un ús correcte i adequat dels seus servicis i continguts, de conformitat a les presents Condicions Generals vigents, les lleis i la moral i els bons costums generalment acceptades en esta matèria, així com l’orde públic.

2.6. Excepte prèvia i expressa autorització de LA CAMBRA els usuaris únicament podran utilitzar els seus continguts i servicis per a ús propi i personal i, per tant, s’abstindran de realitzar qualsevol acte que, directament o indirectament, supose una explotació comercial dels mateixos.

2.7. En tot cas, els usuaris utilitzaran els continguts i servicis facilitats per LA CAMBRA, de conformitat amb la legislació vigent, i assumiran les responsabilitats que els corresponguen per les conductes o activitats que, en qualsevol forma, puguen resultar il·lícites o lesives per a drets de tercers o que puguen perjudicar, impedir la utilització d’este Website a LA CAMBRA, o a altres usuaris.

3- DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

3.1. Propietat industrial: Els signes distintius (gràfics i denominatius) que apareixen en este Website, són propietat exclusiva de LA CAMBRA. En la seua conseqüència, queda prohibida la seua utilització en el tràfic econòmic per part de tercers que no tinguen la deguda autorització.

3.2. Noms de domini: LA CAMBRA és l’única i legítima titular del domini d’Internet www.camaralicante.com i de les pàgines Web en ella allotjades. La indeguda utilització dels mateixos suposaria una infracció dels drets conferits pel seu registre i serà perseguit pels mitjans previstos en la Llei.

3.3. Drets d’autor

3.3.1. Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, sons, vídeos, animacions, gravacions, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en este Lloc Web, així com el propi Lloc en el seu conjunt com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

3.3.2. Queda prohibida, amb caràcter general i no limitadora, la reproducció, emmagatzematge (excepte aquell necessari per a la càrrega d’este Lloc Web en el navegador o emmagatzematge temporal), la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i en general qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol mitjà o procediment, de tot o part dels continguts subjectes a drets exclusius de LA CAMBRA, excepte en el cas de mediar autorització prèvia i expressa a este efecte.

3.3.3. Queda així mateix prohibit qualsevol procés que afecte o utilitze el codi font del Lloc Web, inclosos aquells que pretenguen la seua explotació, modificació o inclús l’elusió, alteració o eliminació dels sistemes de seguretat que té implementats.

3.4. Ús personal. L’usuari queda expressament autoritzat per LA CAMBRA a visualitzar, imprimir, copiar o emmagatzemar en el seu disc dur o en un altre suport físic, les creacions intel·lectuals protegides i qualsevol altre contingut o actiu emparat o no per un dret d’exclusiva, sempre que això s’efectue per a fins personals i privats de l’usuari, sense finalitat comercial o de distribució, i sense modificar, alterar o descompilar els avantdits continguts. Esta facultat d’ús personal s’entén reconeguda sempre que es respecten intactes les advertències als drets d’autor i de propietat industrial ací realitzades, i no suposa la concessió de cap llicència a l’usuari.

4- ENLLAÇOS

4.1. Enllaços a pàgines Web independents d’este Lloc Web

4.1.1 En el Lloc Web de LA CAMBRA, l’usuari podrà trobar diversos enllaços que li conduiran a pàgines Web independents d’esta. La seua única finalitat és la de facilitar l’accés a altres fonts d’informació en Internet relacionades amb els servicis oferits o de caràcter general. La seua inserció en este Lloc Web està inspirada en el respecte dels drets de propietat intel·lectual i industrial que, si és el cas, puguen correspondre als seus autors i titulars legítims.

4.1.2 LA CAMBRA no es fa responsable dels continguts als que s’accedisca en virtut dels mencionats enllaços, ni de les modificacions que es duguen a terme en els mateixos, ni de l’ús que d’aquells es realitze, ni de la seua disponibilitat tècnica. No obstant això, LA CAMBRA es compromet a fer el que es puga per a evitar l’existència en el seu Lloc Web d’enllaços a llocs de contingut il·legal, que promoguen activitats il·lícites racistes, xenòfobs i, en general, susceptibles d’atemptar contra els principis de llibertat i de dignitat humana o vulneren els valors i drets reconeguts per la Constitució espanyola i per la Declaració Universal dels Drets Humans. En el cas que tinga coneixement efectiu de què la informació a què remitent algun enllaç és il·lícita, LA CAMBRA es compromet a actuar amb la deguda diligència per a eliminar o inutilitzar el dit enllaç.

4.2. Condicions d’enllaç a este Lloc Web

4.2.1. L’usuari d’Internet que vullga introduir enllaços des de les seues pròpies pàgines Web al Lloc Web de LA CAMBRA deurà, a més d’obtindre l’autorització expressa a este efecte, complir amb les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement de les mateixes evite les responsabilitats derivades de la Llei.

4.2.2. L’enllaç únicament portarà a la pàgina principal d’este Lloc Web. En cap cas podrà qui pretenga introduir el dit enllaç emmagatzemar d’alguna manera tot o part del contingut d’este Lloc Web sense l’expressa autorització de LA CAMBRA. Queden terminantment prohibides les pràctiques denominades “enllaç profund o deeplinking” (realitzar enllaços a parts concretes d’un Lloc Web diferent de la pàgina principal del mateix), “enllaç emmarcat o framelinking” (consistent a mostrar una pàgina Web aliena en el marc intern d’una altra pàgina Web), i en general totes aquelles que: 1.- Produïsquen, o puguen induir a error, confusió o engany en els usuaris sobre la verdadera procedència del servici o continguts. 2.- Suposen qualsevol altra forma prohibida per la legislació vigent.

4.2.3. No es realitzaran des de la pàgina que introduïx l’enllaç cap tipus de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre LA CAMBRA o la qualitat dels servicis que presta.

4.2.4. La pàgina que establisca l’enllaç haurà de complir fidelment amb l’ordenament jurídic i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers:

1.- Que siguen il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (xenòfobs, pornogràfics, violents, etc.);

2.- Que induïsquen o puguen induir en l’Usuari la falsa concepció que LA CAMBRA subscriu, protegix, s’adherix o de qualsevol manera recolza, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent;

3.- Que resulten inapropiats o no pertinents amb l’activitat de LA CAMBRA en atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina Web del remitent.

5- EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

5.1 Pels continguts:

5.1.1 Informacions: les informacions, tant pròpies com de tercers, que apareixen en este Lloc Web es proporcionen “com estan”, sense garanties de cap tipus quant a la seua exactitud i actualització. En la seua conseqüència, LA CAMBRA no es fa responsable dels possibles perjuís que la utilització de les mateixes poguera causar. LA CAMBRA es compromet a fer el que es puga per a evitar l’existència en el seu lloc de continguts il·lícits i, en el cas que tinga coneixement efectiu d’estos continguts, eliminar-los o impedir l’accés als mateixos. No obstant això, no es garantix la licitud dels continguts subministrats sobre la base d’informació proporcionada per tercers proveïdors, col·laboradors o usuaris.

5.1.2 Errors: en relació amb allò que s’ha mencionat en el paràgraf anterior, els documents publicats podrien contindre inconsistències tècniques o errors tipogràfics involuntaris, dels quals LA CAMBRA no es fa responsable. En tot cas, el titular d’este Lloc Web demana disculpes per estos errors, es compromet a esmenar, com més prompte millor possible les dites irregularitats, i agraïx qualsevol comentari, rectificació o suggeriment respecte d’això, que l’usuari pot remetre a la pàgina “contacte”

5.2 Pel funcionament del Lloc:

5.2.1 Privacitat: LA CAMBRA no garantix privacitat absoluta en la utilització d’este Lloc, ja que no ha de descartar-se la possibilitat que tercers no autoritzats puguen tindre coneixement de la mateixa i de les circumstàncies en què es realitza.

5.2.2 Virus: LA CAMBRA no accepta cap responsabilitat pels possibles danys causats per virus informàtics, l’absència de la qual no queda garantida.

5.2.3 Disfuncions tècniques: LA CAMBRA queda eximida de qualsevol responsabilitat derivada del mal funcionament del Lloc o de qualsevol dels seus servicis que tinguen el seu origen en una circumstància accidental, força major, treballs necessaris de manteniment o qualsevol altra causa no imputable a la mateixa.

6- TERMINACIÓ I MODIFICACIÓ

LA CAMBRA es reserva el dret a suspendre temporalment o donar per acabada la prestació dels seus servicis o continguts, en tot o en part, en qualsevol moment, i sense necessitat de comunicació prèvia als usuaris.

7- LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLE

7.1. Les presents Condicions d’Ús es troben sotmeses a l’ordenament jurídic espanyol, i especialment a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació, que són de directa aplicació en les relacions entre l’usuari d’este Lloc Web i LA CAMBRA.

7.2. Qualssevol conflictes o litigis derivats de l’accés al Lloc Web, de l’ús dels seus continguts, o dels drets reconeguts als usuaris i prestadors de servicis de la Societat de la Informació, així com els relatius a la protecció de dades de caràcter personal, se sotmetran al Tribunal d’Arbitratge de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Servicis y Navegació d’Alacant. En virtut d’això, l’usuari renúncia a qualsevol fur que li anara d’aplicació i diferent de l’exposat.