Mediació | Arbitratge

Mediació

La mediació és un sistema alternatiu i complementari de resolució de conflictes a la via judicial, en el qual les parts voluntàriament aconsegueixen per si mateixes un acord, amb la intervenció d’un mediador, que no té funcions decisòries sinó que gestiona el procediment.

Mediación

Arbitratge

L’arbitratge que duu a terme la Cort d’Alacant és l’anomenat Arbitratge Institucional o Administrat que permet a les parts d’una controvèrsia, previ Conveni Arbitral, acordar que siga la nostra Institució la que resolga la qüestió plantejada, bé encomanant-li només l’administració de l’arbitratge o bé l’administració i el nomenament de l’o dels àrbitres.

Arbitraje