Medi Ambient i Energia

La Cambra de Comerç d’Alacant, des de la Divisió de Serveis, ofereix un servei d’informació destinat a integrar la dimensió mediambiental en la gestió de l’empresa. Aquesta integració no solament permetrà mantindre al dia els requisits mediambientals de l’organització, evitant amb això possibles sancions, sinó que afavorirà la innovació tecnològica, la millora en els processos productius, l’eficiència energètica, la reducció de costos en gestió de residus, la millora de la qualitat i la potenciació de la seguretat industrial.

En definitiva, la inclusió de la dimensió mediambiental en la gestió empresarial es converteix en una de les claus estratègiques que permet incrementar la competitivitat, facilitar la diferenciació, assegurar la consolidació de l’organització i mantindre una situació avantatjosa en el mercat.