transparència

 

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació d’Alacant amb el propòsit de donar una major transparència i informar de l’empresariat i de la societat en general el seu funcionament i estructura organitzativa, posa a disposició dels ciutadans, a través d’este portal, tota la informació rellevant d’esta institució, donant així compliment al que disposa la Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern i en la Llei 2/2015 de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Data publicació: 24 de maig de 2016

Data actualització: 7 de març de 2017