Innovació i TIC

Servici la finalitat del qual és afavorir la cultura de la innovació i enfortir la capacitat competitiva de les pymes a través del foment de l’avanç gradual en la incorporació en la societat de la informació per mitjà de les noves tecnologies entre els professionals i empreses que exercixen la seua activitat en la Província d’Alacant.

En esta línia són funcions del Servici:

    • Facilitar l’accés a centres de Coneixement: Universitats, Instituts Tecnològics, etc.
    • Desenrotllament de projectes: InnoCámaras, TIC Cambres, Certificats digitals, etc
    • Assessorament en línies de finançament
    • Formació i difusió de les idees innovadores.