Beneficis per a les empreses – Ajudes a la contractació

El PICE és un programa també dissenyat per a atendre les necessitats de les empreses a l’hora de contractar empleats amb una formació, capacitació i qualificació professional d’acord amb el posat a cobrir

Beneficis per a les empreses

Si t’adherixes al PICE la teua empresa es beneficiarà de: Jóvens qualificats professionalment i enfocats cap a l’empresa Jóvens amb competències específiques en els llocs de treball de la teua empresa. La participació en un programa de millora social compromés amb l’ocupació i el futur dels jóvens del nostre país Assessorament per a la millora del teu negoci

Ajudes a la Contractació i a l’Emprendimiento

A més dels beneficis que les empreses puguen tindre per contractar a jóvens inscrits en Garantia Juvenil, la Cambra de Comerç d’Alacant oferix una ajuda econòmica directa per contractar jóvens participant en el PICE: Ajuda directa de 4.950 euros per cada contracte formalitzat (amb una duració mínima de sis mesos) . Contractes a temps complet, indefinits o temporals, a jóvens beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i que hagen finalitzat l’orientació vocacional del Pla de Capacitació. Ajuda de 1.800 euros per creació d’empreses (alta mínima de 12 mesos en l’Impost d’Activitats Econòmiques i el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social) .