Tramitació

Documentació Comerç Exterior

Saps què cal fer per a importar, i per a exportar?

Nosaltres sí. Per això, oferim servicis d’expedició, legalització i gestió de qualsevol tipus de documents relacionats amb l’exportació i la importació.

Les Cambres de Comerç col·laboren, des de la seua creació, en l’expedició, legalització i gestió de documentació molt diversa relacionada amb operacions comercials i d’exportació.

Ací podrà trobar informació puntual sobre aquells documents que les  Cambres tramiten directament o els que, per la seua especial rellevància, poden ser d’interés per a les empreses exportadores o que estan programant la seua eixida a l’exterior.

Horari d’Entrega de Documentació: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00