Creació d’empreses

“Convierte la teua idea en una realitat viable”

Si estes pensant a muntar la teua pròpia empresa o tens una idea per a crear el teu propi negoci, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres

Per a accedir al servici de creació d’empreses serà necessari sol·licitar cita per email a dempresarial@camaralicante.com

T’oferim:

Informació personalitzada previ a la creació de l’empresa, s’informa i assessora, entre altres coses, sobre tots aquells aspectes mercantils, fiscals i laborals que afecten l’activitat empresarial.

Assessorament en l’elaboració d’un pla d’empresa i en l’elecció de la forma jurídica que més s’adequa al seu projecte empresarial:

Pla d’empresa
Formes jurídiques
Ferramenta de simulació empresarial

Tramitació de tota la documentació administrativa necessària per a la posada en marxa de l’empresa, independentment de la forma jurídica que adquirisca

Per ser punt PAIT (Punt de Tramitació Empresarial) la Cambra de Comerç d’Alacant realitza la creació telemàtica de societats i l’alta d’autònoms, la qual cosa implica un important estalvi de temps i costos en la tramitació, d’acord amb el RDL 13/2010 d’actuacions en l’àmbit fiscal, laboral i liberalitzadores per a fomentar la inversió i la creació d’ocupació

Formació a través de cursos sobre les diferents àrees funcionals d’una empresa, tant per al seu aprenentatge inicial com per al reciclatge professional.