Bases de dades empresarials

Empreses d’Alacant i Província

La Cambra de Comerç d’Alacant disposa d’una Base Dades (CENS CAMBRA) de les empreses pertanyents a la seua demarcació territorial

El Cens d’Empreses de la Cambra de Comerç d’Alacant comprén la totalitat d’indústries, comerços i servicis que es troben donats d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques i adscrits a esta Corporació.

Esta base comprén més de 100.000 registres, classificats per sector d’activitat (en funció dels epígrafs de l’Impost d’Activitats Econòmiques – IAE) i per ubicació geogràfica.

El CENS CAMBRA arreplega les dades principals d’identificació de les empreses: nom, domicili i, en alguns casos també està disponible telèfon de contacte.

Pot descarregar-se gratuïtament, com a màxim 60 empreses, en el buscador d’empreses

Sol·licite pressupost per email.