Comerç


El Servici de Comerç té entre les seues funcions el suport i foment del comerç, ajudant als comerciants a adaptar-se a l’entorn econòmic i social. Realitzem activitats i prestem servicis orientats al sector del comerç. Conscients de les necessitats del comerç i a fi de contribuir a la millora i modernització del mateix, apostem per un comerç eficaç i de qualitat adaptat al canvi, implicat amb el seu entorn i sensibilitzat per cobrir les necessitats dels seus clients.