Suport empresarial a les dones


El Programa de Suport Empresarial a les Dones (PAEM) és un programa nacional en xarxa de promoció i suport a l’activitat empresarial de les dones. Amb quinze anys en actiu, ens hem posicionat com un programa exemplificador en l’àmbit de l’assessorament empresarial.

 

Comptem amb el suport financer del Fons Social Europeu, de l’Institut de la Dona i per a la Igualtat d’Oportunitats del Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat i de les Cambres de Comerç.  Amb inquietud emprenedora Amb una idea o projecte de negoci Amb un pla de modernització o ampliació

PAEM és un programa dirigit a dones:

 • Amb inquietud emprenedora
 • Amb una idea o projecte de negoci
 • Amb un pla de modernització o ampliació

Objetiu

El nostre objectiu és sensibilitzar les dones i al seu entorn cap a l’autoocupació i l’activitat empresarial, actuant com a instrument eficaç per a la creació i consolidació d’empreses liderades per dones.

A més ens marquem els següents objectius específics:

 • Promocionar la igualtat d’oportunitats entre dones i hòmens
 • Promoure l’activitat empresarial de les dones
 • Propiciar la utilització de les noves tecnologies
 • Fomentar la sensibilització de la dona i el seu entorn cap a l’autoocupació i l’empresa
 • Crear i consolidar empreses liderades per dones
 • Oferir informació i assessorament sobre la possibilitat d’optar a un finançament amb condicions avantatjoses a través d’un microcrèdit sense avals, així com l’acompanyament a qui ho sol·licite.

Servicis

El desenrotllament del programa es planteja a través de la creació d’una xarxa de Gabinets presencials de promoció empresarial a les dones, ubicats en les Cambres de Comerç, que et proporciona els següents servicis gratuïts:

 • Informació empresarial
 • Assessorament i orientació empresarial
 • Desenrotllament d’una estratègia de sensibilització i animació per a emprendre
 • Suport a la creació i consolidació de xarxes europees i nacionals
 • El PAEM a més, compta amb un servici d’assessorament online que en menys de 48 hores respon a les teues consultes si eres una dona emprenedora o una empresària acostant-te, al seu torn, a les noves tecnologies

El programa et manté informada si eres usuària a través de butlletins, t’oferix la possibilitat de participar en un fòrum de cooperació i intercanvi d’experiències i t’informa sobre jornades, fires i activitats formatives. A més, et proporciona la possibilitat d’obtindre un autodiagnòstic bàsic per a avaluar la viabilitat del teu projecte empresarial.

Web del programa: Programa de Suport Empresarial a les Dones (PAEM)