Plataforma electrònica de legalització de documents comercials – etramites

Què és?

És la plataforma electrònica de les Cambres de Comerç Espanyoles per a la sol·licitud i tramitació de certificats d’origen i altres legalitzacions de documents comercials per a l’exportació.

Requisits

Per a poder accedir a la plataforma es requereix:

 • Pertànyer al cens d’empreses de la Cambra de Comerç d’Alacant.
 • Emplenar i presentar el document “Sol-licitud d’alta en la Plataforma eTramites”. En aquest document es requereix la següent informació:
  • Dades de l’empresa
  • Persona de contacte
  • Persones autoritzades
  • Compte bancari per a domiciliació
  • Signatura persona amb poders
 • es persones autoritzades hauran de disposar d’un certificat digital emés per alguna de les següents autoritats de certificació:
  • Camerfirma
  • CERES (Fabrica Nacional de Moneda i Timbre)
  • ACCV (Autoritat de certificació de la Comunitat Valenciana)
Descarregar Sol·licitud d’Alta en la Plataforma eTramites (PDF)

avantatges

Els avantatges per a les empreses usuàries d’aquest servei són:

 • No necessiten disposar, prèviament, d’un imprés de certificació d’origen.
 • El temps de tramitació es redueix.
 • Moltes comprovacions es realitzen de forma automàtica.
 • L’emplenament, signatura i presentació del tràmit es realitza d’una sola vegada a través d’Internet, a qualsevol hora i des de qualsevol lloc.
 • Es realitza una ràpida expedició i lliurament. L’empresa pot triar entre rebre els documents en la seua empresa amb *SEUR 24 hores o la recollida en les dependències de la Cambra (Alacant o Elx).

Com funciona?

Una vegada habilitat per a tindre accés a la plataforma (segons els requisits indicats anteriorment), l’usuari accedeix a la plataforma usant els enllaços que apareixen en aquesta pàgina. (apartat Accés a la plataforma).

Per a l’autenticació, la plataforma li sol·licitarà que s’identifique amb un certificat digital. Una vegada autenticat, el procés per a la sol·licitud passa pels següents apartats:

 

 • Sol·licitant: S’indiquen les dades de la persona sol·licitant (NIF, nom, telèfon i correu electrònic).
 • Empresa: La persona autenticada seleccionarà una de les empreses de les quals té autorització (una persona pot estar autoritzada per a tramitar en nom de diverses empreses).
 • Dades postals: S’indiquen les dades postals de l’empresa, podent mantindre diverses adreces per a una mateixa empresa.
 • Forma de Pagament: Serà per domiciliació bancària que es realitzarà en la primera setmana de cada mes.
 • Forma de lliurament – El sol·licitant podrà seleccionar entre dues formes de lliurament:
  • Recollida en dependències de la Cambra – Podent seleccionar entre la seu central a Alacant o la delegació a Elx.
  • Missatgeria – La documentació sol·licitada es remetrà a través de *SEUR 24 hores a la direcció indicada. Si indica aquesta forma de lliurament tindrà un cost de 5,00 € + IVA ( 6,05 €).
 • Sol·licitud – En aquest apartat s’emplenarà les dades requerides per a la tramitació en funció del tipus de sol·licitud:
  • En el cas d’un Certificat d’Origen – Emplenarà cadascun dels camps del certificat d’origen (expedidor, país d’origen, destinatari, informació relativa al transport, certificat de llista negra, …). En cas que siga necessari, s’adjuntarà el document justificatiu de l’origen de la mercaderia. També s’indicaran el nombre de còpies addicionals a l’original que es requereixen.
  • En el cas de documents comercials– S’indicarà el tipus de document que vol legalitzar (factures, *packing *list, document de transport, …) , s’annexarà el document i el núm. d’exemplars que vol legalitzar. En una mateixa sol·licitud podrà sol·licitar legalitzar més d’un document.
 • Signatura – En aquest apartat podrà verificar les dades introduïdes i, en el cas que estiga tot correcte, se signarà digitalment la sol·licitud.
 • Enviament – Després de prémer “tramitar” la sol·licitud quede presentada.

Els apartats del Sol·licitant fins a Forma de Lliurament només seran obligatoris en la primera sol·licitud. En les següents, accedirà directament a l’apartat Sol·licitud amb tots els apartats anteriors emplenats amb l’última petició realitzada podent, en qualsevol cas, anar arrere per a modificar-los.

Accés a la plataforma

Sol·licitud Certificat d’origen

Sol·licitud Documents ComercialsFactures, packing list, certificats, llista negra, documents de transport, …

Veure Els meus tràmits (Consulta de l’historial de sol·licituds)

Preus

 L’ús de la plataforma no comporta cap cost addicional. Només en el cas que se sol·licite el lliurament a través de missatgeria, aquesta tindrà un cost de 5,00 € + IVA ( 6,05 €).

Certificat d’Origen

 • Legalització Certificat d’Origen: 45,00 €
 • Imprés: 2,00 €
 • Imprés còpia addicional: 1,00 €

Documents Comercials

 • Legalització: 45,00 €
 • Còpies a partir de la sisena: 5,00 € c/u

Més Informació

Servicio de Legalización

965148632
legalizacion@camaralicante.com
Plaza Ruperto Chapí 3 03001 Alicante