Què és la Cambra?

“La Cambra Alacant és una corporació de dret públic, que agrupa agents econòmics de tots els sectors d’activitat, col·laboradora de les Administracions Públiques, els fins dels quals són:

Prestar servicis a les empreses Representar, promocionar i defendre els interessos generals del comerç, la indústria, els servicis i la navegació Exercitar les competències de caràcter públic previstes en la Llei, o que puguen encomanar i delegar les Administracions Públiques Està regulada per:

Llei 4/2014 d’1 d’abril, Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació”

LLEI 3/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació de la Comunitat Valenciana