Ajudes – Finançament

Subvencions en matèria de comerç, consum i artesania

Ajudes AVALEM COMERÇ a la pime comercial per a l’exercici 2018.
Més informació – Enllaç procediment GVA

Ajudes AVALEM ARTESANIA a pimes per a l’exercici 2018
Més informació – Enllaç procediment GVA

ORDE 14/2016, de 5 d’agost, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania – Descàrrega

RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2017, del director general de Comerç i Consum, per la qual s’efectua la convocatòria anticipada per a l’exercici 2018 de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania – Descàrrega