Programa d’emprenedoria juvenil

Si eres menor de 30 anys i vols muntar el teu propi negoci este curs t’ensenyarà a fer-ho amb èxit

Descripció

Programa cofinançat pel FSE

El PEJCV és un programa de FSE i Fundació Incyde que realitza Cambra Alacant. Es tracta un programa de sensibilització i formació, que incorpora en una acció integral, la informació, orientació, formació, assessorament, tutorización i mentoring dirigida als jóvens de la CV no ocupats i no integrats en els sistemes d’educació i formació.

Consta de 3 fases clarament diferenciades i relacionades entre si, a manera d’itinerari:

FASE I: JORNADES DE SENSIBILITZACIÓ I SELECCIÓ DE CANDIDATS

FASE II: FORMACIÓ DE LA IDEA AL PROJECTE

 • Formació Grupal i Tallers Pràctics: 60 horas/Curso
 • Accions d’acompanyament i seguiment individualitzat: 10 horas/alumno
 • Visites grupals a startups o empreses de recent creació
 • Accions de Sensibilització i Foment de l’Esperit Emprenedor: Casos d’Èxit.
 • Desenrotllament del Projecte Empresarial de cada participant

FASE III: MENTORING. DEL PROJECTE A LA CREACIÓ I CONSOLIDACIÓ

El programa aborda les necessitats d’integració laboral d’este col·lectiu, ajudant a 100 jóvens menors de 30 anys a incorporar-se al mercat laboral, al desenrotllar i ampliar els seus coneixements i habilitats emprenedores i empresarials.

Com resultat els jóvens beneficiaris del programa realitzaran un Pla d’Empresa amb l’objectiu d’incorporar-se al mercat laboral. Durant tot el programa, comptaran amb l’acompanyament i suport de Cambra Alacant.

Objectius

OBJECTIU GENERAL DEL PEJCV

Incorporar al mercat laboral al col·lectiu de jóvens beneficiaris del sistema de garantia juvenil, no ocupats i no integrats en els sistemes d’educació i formació, promocionant per via de l’emprendimiento de manera general l’activitat econòmica empresarial de la província d’Alacant.

Tot això, per mitjà de l’organització i promoció d’activitats docents orientades a la formació per a l’emprendimiento.

Cambra Alacant ajudarà a 100 jóvens menors de 30 anys, beneficiaris Sistema Nacional de Garantia Juvenil, a incorporar-se al mercat laboral facilitant coneixements i habilitats emprenedores.

OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL PEJCV

 • Realitzar 5 Jornades de Difusió de la Cultura Emprenedora amb la finalitat de captar jóvens que puguen ser beneficiaris del Programa.
 • Impartir un total de 5 Programes, amb 20 alumnes cada un d’ells. Cada Acció de formació grupal tindrà una duració de 60 hores i compaginarà la impartició dels Mòduls, amb els Tallers Pràctics i amb les accions de Sensibilització i Foment de l’Esperit Emprenedor (visites a Startups, Màster Class …) i les 10 hores d’acompanyament individualitzat, és a dir per alumne.
 • Oferir un Mentoring grupal de 15 hores per grup, amb la possibilitat de formalitzar 25 projectes empresarials.

Dirigit

Jóvens menors de 30 anys no ocupats i no integrats en els sistemes d’educació o formació. Es permetrà també l’assistència d’altres col·lectius interessats a iniciar la seua vida laboral a través de l’autoocupació.

De forma prèvia al començament del programa, cada participant haurà d’acceptar un pla personalitzat que continga objectius, continguts, activitats i compromisos personals.

En la selecció dels participants es valorarà especialment:

La motivació per a treballar.
La formació i experiència.
Les habilitats socials i personals.

Fases

FASE I: JORNADES DE SENSIBILITZACIÓ I SELECCIÓ DE CANDIDATS.

Les Jornades de sensibilització tindran una duració de 4 hores i es realitzaran amb caràcter previ a l’inici de l’acció formativa.

Objectius:

 • Motivar els assistents a creure en els seus propis valors per a poder emprendre.
 • Analitzar les ferramentes que permetran als jóvens desenrotllar les capacitats i habilitats personals a fi d’iniciar-se en la vida laboral a través de l’autoocupació.
 • Explicar els mòduls formatius a impartir en la Fase II, la metodologia a aplicar i els resultats esperats en cada una de les accions formatives.
 • Captar jóvens que puguen ser beneficiaris del programa.
 • Seleccionar els millors candidats: 100 jóvens.
 • Realització d’un pla personalitzat que contindrà els objectius, activitats i compromisos personals de cada seleccionat.

FASE II: FORMACIÓ: DE LA IDEA AL PROJECTE

CURSOS:

Formació Grupal i Tallers Pràctics: 60 horas/Curso
Mòdul I: Introducció i Consultoria Inicial. Àrea Direcció de Projectes
Mòdul II: Àrea de Màrqueting, Promoció i Comercialització.
Mòdul III: Àrea de Creativitat, Innovació i Transferència de Tecnologia.
Mòdul IV: Àrea de Direcció de Projectes. Mòdul V: Àrea de Jurídico-Fiscal en l’empresa.
Mòdul VI: Àrea d’Aplicacions Informàtiques, Gestió de la Informació, Internet i Xarxes Socials i Big Data.
Mòdul VII: Àrea de Qualitat, Prevenció de Riscos Laborals i Medi Ambient.
Mòdul VIII: Àrea de Finances
Mòdul IX: Àrea Direcció de Projectes Final. Igualtat d’Oportunitats.
Accions d’acompanyament i seguiment individualitzat: 10 horas/alumno
Visites grupals a startups o empreses de recent creació
Accions de Sensibilització i Foment de l’Esperit Emprenedor: Casos d’Èxit
Desenrotllament del Projecte Empresarial de cada participant.

FASE III: MENTORING. DEL PROJECTE A LA CREACIÓ I CONSOLIDACIÓ

Fase dirigida únicament a jóvens que hagen completat amb èxit la fase II del Programa (Formació de la idea al projecte)

Després de finalitzar les dos primeres fases, els alumnes comptaran amb un mentoring grupal, amb un mínim de 15 hores per grup, amb l’objectiu de guiar-los i recolzar-los en totes les àrees de l’empresa que l’emprenedor necessita per a desenrotllament de la seua activitat.

Objectius de la Fase:

1. L’orientació dels jóvens en el seu procés de busca d’ocupació.
2. L’ocupabilitat, incrementant el seu nivell de qualificació y/o reciclatge adaptant-los a les necessitats del mercat laboral.
3. La formació per a l’emprendimiento i la millora de la cultura emprenedora com a via per a la inserció soci laboral.
4. L’accés a la informació disponible sobre finançament públic i privada per a l’emprendimiento.

Agenda

CURS PER A CREACIÓ I GESTIÓ D’EMPRESES I COMERÇOS
Alacant – 7 al 27 de Març de 2018
Horari: de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.
Inscripción

JORNADA EMPRENEDORS: COM COMENÇAR A EMPRENDRE I NOVA LLEI D’EMPRENEDORS
Elx – 13 de Març de 2018
Horari: De 16:00 a 19:00 h
Inscripción

CURS PER A CREACIÓ I GESTIÓ D’EMPRESES I COMERÇOS
Elx – 14 al 27 de Març de 2018
Horari: de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.
Inscripción

Enllaços d’interés

Per a més informació ralativa a este programa pots consultar els enllaces següents:

Para más información ralativa a este programa puedes consultar los siguientes enlaces:

Fondo Social Europeo Fundación INCYDE