InnoCámaras 2022

Destinataris:

InnoCámaras és una iniciativa, dirigida a PIMES i autònoms, de la província d’Alacant, amb el suport econòmic del Fons Europeu de Desenrotllament regional, Diputació d´Alacant i la Cambra de Comerç d’Alacant.

Assessorament Individualitzat (Fase I) :

En una primera fase, un tutor especialitzat ajuda a l’empresa a conéixer el seu nivell de competitivitat en el seu entorn econòmic i de mercat, identificant les possibles accions de millora a través del desenrotllament de solucions innovadores en el camp del medi ambient i desenrotllament sostenible. Esta fase no suposa cap cost per a l’empresa.

Pla de suport a la innovació (Fase II) :

Després d’esta anàlisi, l’empresa beneficiària podrà desenrotllar, en col·laboració amb empreses especialitzades, el pla de suport a la innovació sostenible recomanada pel tutor. L’empresa pre finança el gasto en la seua totalitat de fins a 7.000 EUR (rebria fins a 3.500 EUR) . Addicionalment es realitzarà un seguiment del pla per part el tutor cameral.

Accions transversals:

Accions de difusió / sensibilització de la cultura de la innovació i els seus avantatges per a les PIMES.


Descàrrega de documentació

Annex I – Descripció InnoCámaras

Annex II – Declaració responsable

Annex III – Model de conveni DECA Empresa beneficiària – Càmera

Annex 1V – Condicions de participació

Convocatòria InnoCámaras 2022

Publicació  BOP de Alicante

Tancament anticipat de les sol·licituds d’inscripció

Llistat d’admesos, denegats i llista d’espera

TANCAMENT ANTICIPAT (Per esgotar pressupost)

Termini de presentació: Tancament anticipat

Inici: 12 d’Abril de 2022 a les 09.00

La presentació de sol·licitud només es podrà realitzar en modalitat telemàtica sent necessari l’ús de certificat digital de persona representant d’entitat jurídica; o de persona física, en cas d’autònom (emés per *FNMT, DNI-e, *ACCV o *CAMERFIRMA).

Recorde que haurà d’adjuntar la següent documentació en format pdf:

Persona física, fotocòpia del DNI del sol·licitant.
Persona jurídica, fotocòpia de DNI del signant de la sol·licitud, fotocòpia dels poders i targeta d’Identificació Fiscal de l’empresa.
En el cas de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, l’empresa autoritza la Cambra de Comerç a realitzar la consulta telemàtica de la seua situació amb *AEAT i Seguretat Social

 

Per a la tramitació telemàtica pot accedir a la Seu Electrònica de Càmera Alacant


TRAMITACIÓ TELEMÀTICA

Ajuda Seu Electrònica

Fondo Europeo de Desarrollo Regional                           Una manera de hacer Europa