Certificats d’Origen

El Certificado d’origen es un document que justifica i acredita el país d’origen de les mercaderies i que l’autoritat duanera d’importació del país del comprador exigix per motius de política comercial. En este certificat es detalla que la mercaderia s’ha fabricat o produït en el país que s’indica com a origen.

Seguint instruccions de la Cambra d’Espanya, aquestes són les noves tarifes de legalització i tramitació de documents per a l’exportació, que entraran en vigor a partir del pròxim 1 de febrer del present any:

  • Legalització certificats d’origen: 45,00 €
  • Legalització de documents: 45,00 €
  • Impresos: 2,00 €

 Descàrrega de documents:

Descàrrega de la plantilla per a l’ompliment del Certificat d’Origen (PDF 234 KB) Model de Certificat d’Origen (PDF 814 KB) Guia per a l’Expedició de Certificats d’Origen (PDF 566 KB) Documentació per a acreditar l’origen en els Certificats d’Origen (PDF 29 KB) Declaració de l’Expedidor (PDF 83 KB)
                Horari d’Entrega de Documentació: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00

 

Tramitació per Internet

Este Servici, oferix a les empreses exportadores de la província la possibilitat de sol·licitar la tramitació dels certificats d’origen a través d’Internet, garantint en tot moment la seguretat, confidencialitat, rapidesa.

Més informació