Quaderns ATA

Documents duaners internacionals, expedits per les Cambres de Comerç, que permeten a les empreses la importació i exportació temporal de mercaderies a 74 països dels cinc continents, sense cap altre tràmit i sense haver de depositar fiances en les duanes dels països que es visiten. La majoria de les Cambres de Comerç presten el servici d’emissió de Quaderns ATA directament i en un curt espai de temps. Per a això és necessari presentar l’oportuna sol·licitud de Quadern ATA davant de la Cambra de Comerç de la demarcació de la seua empresa.

Pera què servix?

Perquè qualsevol tipus de mercaderia, que no siga de naturalesa perible (aliments o begudes), o que requerisca una elaboració o reparació, puga viatjar  fora de les seues fronteres per a:

  • Ser mostrades en Fires i Exposicions, de caràcter comercial, tant privades com oficials.
  • Que els representants comercials ensenyen els seus mostraris en uns quants països sense necessitat de canviar de documentació.
  • Moure mercaderies i equips per a la realització de treballs de tipus professional: premsa, ràdio, cine, instal·lacions tècniques, teatre, esdeveniments esportius, etc.

Avantatges d’utilització

  • Rapidesa i facilitat en l’obtenció del document*
  • Baix cost.
  • Possibilitat de viatjar a un gran nombre de països amb el mateix document.
  • Agilització i simplificació del tràmit duaner.
  • La garantia és única, amb independència del nombre de països que es vagen a visitar.

*Se recomana que se sol·licite amb una setmana d’antelació

On puc viatjar?

Per a consultar la relació de països  adscrits polse sobre l’enllaç següent: Països  Adscrits

Cost

  • Quadern ATA o CDP (4 volants)  155€
  • Quadern ATA o CDP (de 5 a 8 volants)  164€

 Descàrrega de Documents

Formulari de Sol·licitud (PDF 350 KB) Llista Mercaderies (EXCEL 74 KB) Ajuda per a  omplir la sol·licitud (PDF 350 KB) Instruccions d’utilització (PDF 582 KB)

Més informació

Si desitja més informació consulte el Pla Cameral

Horari d’Entrega de Documentació: De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00