Xpande Digital 2018

La  Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació d’Alacant, en col·laboració amb La  Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació d’Espanya, han posat en marxa la segona edició del Programa Xpande Digital en el marc del Programa Operatiu de Creixement Intel·ligent, per al període 2014-2020, estant cofinançat pel Fons Europeu de Desenrotllament Regional (FEDER), per l’IVACE, per  Cambra Espanya i per la Cambra de Comerç d’Alacant.

A qui va dirigit?

 • Pimes de productes o servicis exportables que complisquen amb els següents  requisits:
 • Pàgina web operativa.
 • Producte seleccionat per l’empresa.
 • Mercat objectiu decidit.
 • Complir amb tota la documentació requerida.
 • No serà admesa cap empresa que no complisca amb tots els requisits.

Metodologia i duració

6 mesos (fase d’assessorament i fase d’ajudes). El termini màxim per a la presentació de les sol·licituds es l’1 de setembre de 2018, si bé es pot acurtar en cas d’esgotar-se el  pressupost. 

Fase I: Anàlisi

Esta fase es troba totalment subvencionada i és GRATUÏTA para l’empresa.

En esta primera fase, el tècnic assessor de la Cambra de Comerç realitzarà per a l’empresa:

 1. Una anàlisi detallat de la situació actual de l’empresa.
 2. Detecció i anàlisi de competidors: estratègies seguides pels mateixos i recomanacions.
 3. Un informe personalitzat de recomanacions.
 4. Un pla d’acció a mesura per al mercat de destí.
 5. Tot això en matèria de màrqueting digital orientat a un mercat destí.

El resultat final quedarà plasmat en un informe de recomanacions i un pla d’acció, els quals es realitzaran de manera personalitzada, tenint en compte les característiques de cada empresa, el mercat destí, el producte / servici seleccionat i el públic objectiu a què es dirigix el dit producte / servici.

Fase II: Paquet d’ajudes

SUBVENCIÓ: 50% d’un pressupost màxim de 4.000 € (IVA exclòs) en gastos elegibles detallados en convocatòria destinats a enfortir la posició competitiva de la Pime en el mercat objectiu i per al producte / servici seleccionat prèviament per la Pime, posant en pràctica el pla d’acció proposat en la fase 1. L’empresa prefinança els gastos i posteriorment per mitjà de la correcta justificació dels mateixos rebrà l’ajuda.

Gastos Elegibles

Es detallen en la convocatòria completa. Com per exemple: 

 • Disseny i creació de campanyes en Google AdWords (SEM).  Gasto CPC/CPM de Campanyes. 
 • Modificació, ampliació i reforma de la web respecte a posicionament orgànic (SEU). 
 • Preparació de l’Analítica web; integració general, configuració d’objectius i conversions, creació d’un panell de control personalitzat 
 • Accions de generació de continguts “content màrqueting”. 
 • Accions de correu electrònic Màrqueting; ferramentes digitals per a reforçar estratègia de captació, desenrotllament i fidelització de clients i potencials. 
 • Disseny i creació de campanyes en Xarxes Socials (SMM).  Gasto CPC/CPM de Campanyes. 
 • Creació i disseny de landingpages,  microsites 
 • Alta en directoris i / o market places 
 • Edició, creació de vídeos per a xarxes socials (Ex. Youtube) 

Beneficis

Fomentar i potenciar la utilització del màrqueting digital com a ferramenta en el seu procés d’internacionalització per a millorar el posicionament en els mercats internacionals, desenrotllant una metodologia que permeta una anàlisi de la situació actual de l’empresa, dels competidors en destí i del posicionament en eixe mercat.

Detectar les fortaleses i debilitats i l’orientació estratègica en funció del producte i servici i del mercat triat, dotant a la pime de ferramentes necessàries per a enfortir-se planificant les seues accions de màrqueting més adequades.

En resum, es tracta de  millorar la base d’empreses exportadores regulars a través d’un conjunt de suports basant-se en les necessitats i característiques de les empreses. 

Presentació de la sol·licitud

Les sol·licituds s’acceptaran a partir del 18 de maig de 2018 a les 9:00 h. i fins a l’1 de setembre de 2018 a les 14:00 h. (excepte horaris especials).

Forma de presentació

 • Telemàtica

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA

Ajuda Seu Electrònica

 • Presencial

La sol·licitud, i la resta de documentació, en paper es pot presentar en:

El Registre oficial de Cambra de Comerç d’Alacant, Plaça. Ruperto Chapí, 3 03001 ALACANT a partir del pròxim dia 18/05/2018 en horari de 9:00 a 14:00 (excepte horaris especials).

Descàrrega de documents

Convocatòria (PDF 167 KB) Annex II de la Convocatoria_Solicitud participació empreses (DOC 174 KB) Annex III de la Convocatòria_Declaracions responsables (PDF 174 KB) Annex IV de la Convocatòria_Conveni participació empreses en Programa_Deca (PDF 178 KB) Annex V de la Convocatòria_Tipologia de gastos elegibles i justificació de gastos Fase II (PDF 1027 KB) Publicació BOP Xpande Digital (PDF 124 KB)

 

Vídeo de presentació del programa