Certificat de Lliure Venda

  • Acredita que el producte a exportar és d’acord amb la legislació espanyola i de comercialització lliure a Espanya.  Els certificats de lliure venda poden ser sol·licitats a l’exportador per ser obligatoris per a la importació en el mercat de destí o bé a requeriment de l’importador.

Pera què servix?

  • Requisit per a poder  registrar els seus productes o marques en altres països.
  • Les autoritats sanitàries o els propis importadors d’alguns països (sobretot llatinoamericans) sol·liciten que els productes a exportar vagen acompanyats d’un document que certifique que este és de lliure venda o comercialització en el país de procedència.
  • Requeriment específic de clients.
  • Dóna bona imatge/garantia de producte.
  • Permisos i homologacions.

Qui pot  sol·licitar-ho?

Tan sols pot sol·licitar el certificat de Lliure venda i  consum l’interessat legítimament, algú que acredite tindre autorització en l’escriptura pública d’apoderament de l’empresa sol·licitant o si no n’hi ha un representant autoritzat o un apoderat.  

Com se sol·licita?

De manera presencial en la seu o delegació de la  Cambra corresponent o bé per correu electrònic a la  direcció corresponent, adjuntant el formulari de sol·licitud que la  Cambra posa a disposició dels interessats.

Formulari de Sol·licitud (PDF 2’64 MB)

Termini d’emissió 

Dos dies hàbils, no computant els dissabtes.

Validesa

Un any des de la data d’expedició. Només als efectes del servici prestat per  la  Cambra (substitucions,  còpies).

Preu

Certificat Lliure Venda i  Consum:
– 42’50 euros

Certificat Lliure Venda i  Consum (Anglés o Francés): 
– 54’45 euros

Dades de Contacte de Secretaria General

965148643
info@camaralicante.com
Plaza Ruperto Chapí, 3 – 03001 Alicante