Monitorització de la Competència

A petició de les empreses i per al mercat seleccionat, es realitzen les monitoritzacions de les operacions dels competidors seleccionats durant un any. Es podrà saber les operacions dels competidors en el mercat, una  per una, coneixent a qui es  ven, la quantitat que es  ven i els preus a què  ven el producte.