Selecció de Mercats d’Oportunitat

Servici a la mesura del client i en funció del producte a exportar es realitzarà una selecció de mercats d’oportunitat efectuant dos filtres. El primer d’ells, analitzant la grandària del mercat, el seu creixement i el preu de les importacions del producte en qüestió.

El segon filtre es realitzarà a través d’un doble anàlisi, d’una banda de l’atractiu del mercat i per una altra  de la posició competitiva de les nostres empreses en eixe mercat. Amb això l’empresa obtindrà el grau d’oportunitat dels mercats seleccionats finalment. Després d’açò i per als mercats finalment seleccionats s’aportara una visió del mercat.